IT Training

  • General

    Cyber Security Certifications ពេញនិយមទាំង ១០ សម្រាប់អ្នក

    ជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ​ឬសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន គឺជាជំនាញមួយដែលត្រូវបានចែកចេញជាជំពូកជាច្រើន ក្នុងនោះមាន Secure Coding, Vulnerability and Penetration Testing, Breach Detection, និង Attack Mitigation ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសផ្អែកទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្ត និងបទពិសោធន៍ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវត្តមាននៃវិញ្ញាបនប័ត្រអាជីពដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់អ្នកដែលចង់បំពេញការងារផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន…

    Read More »
Back to top button