French

  • General

    By The Numbers: The French Cybercriminal Underground

    ទោះបីជាវាមិនធំដូចទៅនឹង Russia ឬ Germany ហើយនឹងមិនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដូចចិនក៏ដោយ ក៏ French underground មាននូវចំនុចប្លែកពីគេដែលធ្វើឲ្យវាស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពី regional underground។ វាមិនដូចគ្នាទៅនឹង underground markets ផងដែរ គឺវាមានលក្ខណៈសម្ងាត់ ហើយវេបសាយនិមួយៗមានការលាក់យ៉ាងជិត ហើយមានខ្លះទៀតត្រូវការបង់ប្រាក់ និងត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់។ មានការប៉ាន់ស្មានថា…

    Read More »
Back to top button