compromise

  • General

    Yahoo Servers Were Owned By Bash Bug Hackers

    ម៉ាសីុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកវាយប្រហារ យ៉ាងហោចណាស់ ម៉ាសីុនមេពីរ របស់ក្រុមហ៊ុន ​Yahoo ត្រូវបានវាយប្រហារកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដោយជ្រៀតចូលទៅតាម ចំនុចខ្សោយដ៏ល្បីល្បាយ ShellShock នាពេលថ្មីៗនេះ។ ព័ត៌មានលំអិតនៃការវាយប្រហារ ត្រូវបានបញ្ចេញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន Jonathan Hall ដែលបានអះអាងថា អ្នកវាយប្រហារ ​Romanian បានព្យាយាមបង្កើតនូវបណ្តាញ BotNET…

    Read More »
Back to top button