cisco

 • General

  ក្រុមហ៊ុន ​Cisco ចេញផ្សាយការជួសជុលសន្តិសុខ ដែលប៉ៈពាល់ទៅដល់ IOS XE Software របស់ខ្លួន

  នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Cisco បានចេញផ្សាយនូវការជួសជុលទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខចំនួន ៣ ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ​(critical) នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ​IOS XE របស់ខ្លួន ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានអ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើការដំណើរការកូដជាមួយនឹងសិទ្ធិជាអភិបាល ​(administrative priviledges) ហើយបើកដំណើរការ denial-of-serivce (DoS) នៅលើឧបករណ៍ដែលរងគ្រោះនោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចងាយរងគ្រោះទាំងបី៖​ CVE-2021-34770 (CVSS…

  Read More »
 • General

  អតីតវិស្វករក្រុមហ៊ុន ​Cisco ម្នាក់ត្រូវជាប់ទោស ក្នុងការលប់ Webex ចំនួន 16,000 គណនី

  អតីតវិស្វករក្រុមហ៊ុន Cisco ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុន ឱ្យជាប់គុកចំនួន ២៤ឆ្នាំ ក្នុងការអាក់េសសទៅកាន់ Cisco’s network ដោយមិនមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត បន្ទាប់ពីខ្លួនបានឈប់ពីក្រុមហ៊ុន ហើយក៏បានធ្វើការបំផ្លាញម៉ាស៊ីនមេ ដែលជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ ​Cisco Webex Teams service ផងដែរ។ លោក Sudhish Kasaba…

  Read More »
 • General

  Zero-day Vulnerability នៅក្នុងផលិតផល⁣ Cisco ប៉ៈពាល់ដល់ច្រើនជាង ៣០០ ផលិតផល

  ក្រុមហ៊ុន Cisco បានចេញការព្រមានមួយអំពីចំនុចខ្សោយថ្ងៃសូន្យ (zero-day) ដែលមានទៅលើឧបករណ៍ switch ប្រមាណជា ៣០០ ប្រភេទរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលធ្វើការវិភាគទៅលើ ⁣”Vault 7” បញ្ចេញដោយ ⁣Wikileaks កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ ចំនុចខ្សោយនេះមាននៅក្នុង Cluster Management Protocol (CMP)…

  Read More »
 • General

  Cisco បានរកឃើញចំនុចខ្សោយថ្ងៃសូន្យថ្មីមួយទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងហេគឃ័ររបស់ NSA

  ក្រុមហ៊ុន Cisco បានចេញនូវការព្រមានចុងក្រោយមួយទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ចំពោះការរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយថ្ងៃសូន្យមួយទៀត (zero-day vulnerability) ដែលក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញរបស់ក្រុម “The Shadow Brokers” ។ កាលពីខែមុន ក្រុម Shadow Brokers បានបញ្ចេញនូវ firewall exploits, implants, និង…

  Read More »
 • General

  កម្មវិធីវាយប្រហារត្រូវបានបញ្ចេញ: ឧបករណ៍ណេតវើកគឺជាគោលដៅវាយប្រហារ

  កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្រុមអ្នកវាយប្រហារមួយឈ្មោះថា “Shadow Brokers” បានបញ្ចេញនូវកម្មវិធីសម្រាប់ហេគ ⁣(hacking tools) ជាច្រើនដែលមានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើឧបករណ៍បណ្តាញ (network devices)។ ឧបករណ៍ណេតវើកទាំងនោះរួមមាន ⁣Cisco, WatchGuard និង Fortinet ។ ឯកសារដែលត្រូវបានបញ្ចេញផងដែរនោះរួមមាននូវ…

  Read More »
 • General

  Cisco, Fortinet បញ្ចេញកម្មវិធីជួលជុលកំហុសឆ្គងប្រឆាំងនឹងមេរោគ ⁣NSA

  អតិិថិជននៃផលិតផល Cisco និង Fortinet ត្រូវតែធ្វើការអាប់ដេត (update) ជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហេគ NSA malware ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើននេះ បានធ្វើការជួសជុលកំហុសឆ្គងដែលត្រូវបានគេចេញផ្សាយជាសាធារណៈអនឡាញ ហើយបន្ទាប់ពីរកឃើញថាវាគឺជាគំរាមគំហែងពិិតប្រាកដមួយចំពោះផលិតផលមួយចំនួនរបស់ខ្លួន ដែលក្នុងនោះរួមមាន Cisco PIX និង ASA…

  Read More »
 • Security News

  ចំនុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុង Cisco ASA IKEv1 និង IKEv2

  ចំនុចខ្សោយមាននៅក្នុងកូដរបស់ Internet Key Exchange (IKE) កំណែទី១ (V1) និង IKE កំណែទី២ នៃ ​Cisco ASA software អាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារ និងចូលទៅគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ។  ចំនុចខ្សោយនេះគឺបណ្តាលមកពី  buffer overflow…

  Read More »
 • General

  ចំនុចខ្សោយ MiMT មាននៅក្នង Cisco Jabber Client

  អ្នកវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស man-in-the-middle (MiTM) អាចធ្វើការចាប់យកទំនាក់ទំនងនៅក្នុង Cisco Jabber client-server បាន ។ ក្រុមហ៊ុន ​Cisco បានធ្វើការព្រមានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើការជួសជុលកំហុសឆ្គងនោះនៅឡើយទេ ដែលនេះបណ្តាលឲ្យមានផលប៉ៈពាល់ទៅល Cisco Jabber clients សម្រាប់ Windows, iPhone,…

  Read More »
 • Security News

  Cisco released Security advisory for critical Router password reset vulnerability

  ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Cisco បានចេញផ្សាយនូវការណែនាំមួយ ដែលនិយាយអំពីចំនុចខ្សោយទាក់ទងទៅនឹងឧបករណ៍បណ្តាញចំនួនបីប្រភេទ។ ក្រុមហ៊ុន Cisco បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៃកំហុសឆ្គងនេះ មានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្ពស់ ហើយដាក់ពិន្ទុ 10.0 នៅក្នុង CVSS (Common Vulnerability Scroring System)។ អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខ បានរកឃើញនូវសេវាកម្មមួយសម្ងាត់ដំណើរការនៅលើ Port…

  Read More »
 • Security News

  Vulnerability in Cisco Linksys – Remote Root Access

  ចំនុចខ្សោយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង Cisco Linksys routers ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ hackers ធ្វើការចូលកាន់ root ពីចម្ងាយបាន។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសន្តិសុខ DecenseCode បានរកឃើញនូវបញ្ហានេះ ហើយធ្វើការ រាយការណ៍វាទៅកាន់ Cisco កាលពីខែមុន ហើយការជួសជុលគឺកំពុងតែដំណើរការ។ យោងទៅតាម Cisco បានឲ្យដឹងថា…

  Read More »
Back to top button