Canada

  • General

    Canada Cyber Attack Initiated by Anonymous

    វិបសាយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាធំៗ និងម៉ាស៊ីនមេជាច្រើន ត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារ យ៉ាងហោចណាស់អស់រយៈពេល ២ម៉ោង។ ការវាយប្រហារនេះ បានលើក ឡើងជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពនៃវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត។ យោងទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានឲ្យដឹងថា ការវាយប្រហារនោះ បានរំខានទៅដល់សេវាកម្មអ៊ីមែ៉ល និងការភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ិនធឺណិតនិងម៉ាស៊ីនមេ។ សកម្មជនវាយប្រហារអាណាមិក បានចេញមុខទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះ (#OpCyberPiracy) ដូចដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងវិដេអូខាងក្រោម ការវាយប្រហារនេះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើយដើម្បីជាការតវាទៅនឹងការចេញនូវច្បាប់ C-51,…

    Read More »
Back to top button