bit9

  • General

    Certificate hacked and sign with malware at Bit9

    ក្រុមហ៊ុន Bit9 បានបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថា Hackers បានលួចយក digital code signing certificates ចេញពីក្នុងបណ្តាញរបស់ខ្លួន បន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ វាក្នុងការ sign ជាមួយ Malware។ Bit9 គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្តល់សេវាកម្មកម្មវិធី និងសនិ្តសុខបណ្តាញដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិច និងយ៉ាងហោចណាស់ 30…

    Read More »
Back to top button