ហ្វេសប៊ុក

  • General

    ជនភៀសខ្លួន Rohingya ប្តឹងហ្វេសប៊ុកចំនួន $150 billion ក្នុងករណីអំពើហឹង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ា

    តាមប្រភពព័ត៌មានពី ​Reuters បានឱ្យដឹងថា ជនភៀសខ្លួន Rohingya បានធ្វើការប្តឹងក្រុមហ៊ុន Meta (ពីមុនគឺក្រុមហ៊ុន Facebook) ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥០ប៊ីលានដុល្លា ក្នុងការចោទប្រកាន់ថា ក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹង anti-Rohingya hate speech ដែលបានចូលរួមចំណែកមានអំពើហឹង្សា។ ការប្តឹងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ កន្លងទៅនេះ…

    Read More »
Back to top button