យុគ្គសម័យឌីជីថល

  • General

    បទល្មេីសបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្លែកៗ ក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថល

    តាមទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងផ្សព្វផ្សាយអប់រំ បានដោយដឹងថា ទំនេីបកម្ម​ កំណើន​ និងកង្វះការយល់ដឹងនៃការប្រេីប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា​ បង្កឱ្យលេចឡេីងនូវបទល្មេីសថ្មីប្លែកៗ​ យេីងមិនអាចបំបាត់​ តែអាចមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយ! តើភាពងាយរងគ្រោះនៃបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បណ្តាលមកពីកក្តាអ្វីខ្លះ? តាមរយៈការសិក្សា​ កត្តារួមផ្សំមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាមានការកើនឡើង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ មានដូចជា៖ ១- តម្រូវការ​ និងកំណើននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីសំណាក់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ​ ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ…

    Read More »
Back to top button