ចំនុចខ្សោយ Firefox

 • General

  Firefox android 2020 vulnerable | ចំនុចខ្សោយ firefox លើ android 2020

  នៅក្នុងវីដីអូនេះចង់បង្ហាញអំពីចំ​នុចខ្សោយរបស់ Firefox នៅលើប្រតិ្តការ Andriod ចំនុចខ្សោយនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើអាចដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗបានដោយគ្រាន់តែយើងបើកនូវ Firefox តែប៉ុណ្នោះ។ https://www.youtube.com/watch?v=xN_3kpUfGAI សម្រាប់អ្នកដែលចង់តាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងស្មាតហ្វូន អាចធ្វើការទាញយក App នៅក្នុង ​AppStore &PlayStore ។ ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖…

  Read More »
 • Security News

  វិដេអូបង្ហាញផ្ទាល់អំពីចំនុចខ្សោយ របស់ Firefox នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ស្មាតហ្វូន ​Android

  នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Mozilla បានធ្វើការជួសជុលចំនុចខ្សោយ ​(security flaw) ដែលអាច អនុញ្ញាតឱ្យឧក្រិដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យា ធ្វើការហេគទៅលើចំនុចខ្សោយដែលមានក្នុងកម្មវិធី Firefox browers ដំណើរការនៅលើឧបករណ៍ ​​Android ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្តាញ Wi-Fi តែមួយជាមួយ ជនរងគ្រោះ។ ចំនុចខ្សោយនេះ អាចអនុញ្ញាតឱ្យហេគឃ័រចាប់បង្ខំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការចូលទៅកាន់វេបសាយមានផ្ទុកខ្លឹមសារដែលមានមេរោគ ដែលអាចដំណើរការ…

  Read More »
Back to top button