ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

កុំព្យូទ័ររាប់លានគ្រឿងត្រូវរកឃើញថាដំណើរការកំណែចាស់ៗនៃកម្មវិធី Software ដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់ខ្លាំងបំផុត

នេះគឺជាឆ្នាំ 2019 ហើយ ក៏ប៉ុន្តែកុំព្យូទ័ររាប់លានគ្រឿងនៅតែដំណើរការកម្មវិធីចាស់ៗហួសសម័យ ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលហួសសម័យដែលធ្វើឱ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនឹងការគំរាមកំហែងនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងភាពងាយរងគ្រោះទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនថែមទៀត។

ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Avast ចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍មួយ PC Trends 2019 របស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញថា អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់អាចទទួលនូវភាពងាយរងគ្រោះតាមរយៈការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការរក្សានូវកំណែចាស់ៗនៃកម្មវិធីពេញនិយមបំផុតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។

យោងតាមរបាយការណ៍បង្ហាញថា កម្មវិធី Adobe Shockwave ស្ថិតនៅក្នុងកំពូលតារាងនៃកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនមិនធ្វើការអាប់ដេតនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេនោះទេ ហើយកម្មវិធីបន្ទាប់គឺ VLC Media Player, Skype, Java Runtime Environment , 7-Zip File Manager និង Foxit Reader។

កម្មវិធី Software ដែលហួសសម័យទាំងនេះជារឿយៗផ្តល់នូវលទ្ធភាពបើកចំហរមួយសម្រាប់ពួកហេគឃ័រ និងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីកំហុសសន្តិសុខ និងចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះ ដែលធ្វើឱ្យក្លាយជាគោលដៅសក្តានុពលនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនត្រឹមតែកម្មវិធីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលហួសសម័យផងដែរ។ ស្ទើរតែ 15% នៃកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 7 ទាំងអស់ និង 9% នៃកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ទាំងអស់កំពុងដំណើរការកំណែចាស់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ។

ដើម្បីយល់ពីហានិភ័យនេះ ការគំរាមកំហែងរបស់មេរោគ WannaCry ដែលឆ្លងទៅលើបណ្តាញ Networks ជាច្រើន ដែលភាគច្រើនប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលហួសសម័យដូចជា Windows XP ដែល Microsoft លែងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទៀតហើយនោះ។

WannaCry ទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីចន្លោះប្រហោងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានជួសជុលជាច្រើនខែរួចទៅហើយ មុនពេលដែលវាទទួលរងការវាយប្រហារ​នៅទូទាំងពិភពលោក។

លោក Avnd Ondrej Vlcek អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Avast និយាយថា “មនុស្សយើងភាគច្រើនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្មាតហ្វូនរបស់យើងជាប្រចាំ ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយដូចគ្នាចំពោះកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានទេ។ ជាមួយនឹងអាយុកាលមធ្យមនៃកុំព្យូទ័រដែលឈានដល់អាយុ 6 ឆ្នាំនេះ យើងត្រូវធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាថាឧបករណ៍របស់យើងមិនស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យ។”

“ជាមួយនឹងការថែទាំត្រឹមត្រូវ ដូចជាការសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងនៃ Hardware របស់យើងដោយប្រើឧបករណ៍សម្អាត ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពទៅលើផលិតផលជាច្រើន កុំព្យូទ័រជាច្រើននឹងមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរ។”

សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង​ Patch ទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីការពារអ្នកពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត និងបង្ការអ្នកវាយប្រហារមិនឱ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីម៉ាស៊ីនដែលងាយរងគ្រោះរបស់អ្នកដើម្បីលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងទិន្នន័យសំខាន់របស់អ្នក៕

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button