ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralSecurity News

មេរោគវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធ SWIFT ហើយលប់បំបាត់ភស្តុតាង

ហេគឃ័រដែលបានវាយប្រហារទៅលើធនាគារកណ្តាលបង់ក្លាេដស ហើយដែលបានលួចទឹកប្រាក់បានប្រមាណជា ៨១លានដុល្លា កាលពីខែមុននោះ គឺដោយសារតែការហេគចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ SWIFT ដែលជាបេះដូងនៃប្រព័ន្ធហរិញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក ។

SWIFT មកពីពាក្យថា Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications ដែលគឺជាណេតវើកទូទាំងពិភពលោកមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ទេរលុយអន្តរជាតិប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ធនាគារទូទាំងពិភពលោកច្រើនជាង ១១,000 កំពុងតែស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់!

មានធនាគារប្រមាណជា ១១,០០០ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SWIFT នេះក្នុងការផ្ញើរ និងទទួលប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធកូដស្តង់ដារមួយ ។ នាពេលថ្មីៗនេះ ប៉ូលីសផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់បង់ក្លាេដស បានរកឃើញនូវភស្តុតាងថា ធនាគារនេះ បានប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ណេតវើកជជុះដែលមានតម្លៃ ១០ដុល្លា ដោយគ្មានជញ្ជាំងភ្លើង (firewall) ដែលបានផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យហេគឃ័រធ្វើការ អាក់សេសទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលរបស់ធនាគារ ដោយរួមមានទាំង SWIFT servers ផងដែរ។

ក្នុងពេលេនះ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពី British defense contractor BAE Systems បានរាយការណ័កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថា ហេគឃ័រ បានប្រើប្រាស់នូវមេរោគស្មុគស្មាញមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិេសសដើម្បីកែប្រែនូវកំណត់ត្រា (logs) និងលប់ចោលនូវព័ត៌មានចាស់ៗ (history) នៃ fraudulent transactions ដែលអាចធ្វើឲ្យម៉ាសីុនព្រីនធ័របោះពុម្ពតែព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដ (ព័ត៌មានស្តីពីការផ្ទេរលុយចេញគឺត្រូវបានលាក់ ហើយបោះពុម្ពតែព័ត៌មានមិនពិត ដូចជាគ្មានអ្វីកើតមានឡើងនោះឡើយ) ។

scheme1

មេរោគនេះក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការស្ទាក់ចាប់ និងកំទេចចោលនូវសារបញ្ជូនមកវិញបញ្ជាក់អំពីការផ្ទេរលុយផងដែរ ព្រមជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការ លាក់កំបាំងហេគឃ័រផងដែរ (មិនអាច detect បាន) ។ ដោយបានធ្វើការកែប្រែទៅលើ local instance នៃ SWIFT Alliance Access Software មេរោគនេះអាចផ្តល់នូវសិទ្ធិដល់ខ្លួនវាផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើ database transactions នៅក្នុងវង្វង់ណេតវើកជនរងគ្រោះ ។

scheme2

SWIFT និងបញ្ចេញនូវការអាប់ដេតសន្តិសុខ

ក្នុងពេលនេះ SWIFT បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ Reuters ថាក្រុមហ៊ុនបានដឹងអំពីមេរគដែលបានគោលដៅវាយប្រហារទៅលើ client software របស់ខ្លួន ហើយក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបញ្ចេញនូវកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការជួសជុលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការព្រមានផងដែរទៅដល់ស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុ ៕

ប្រភព: The Hacker News /  ប្រែសម្រួល: SecuDemy.com

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Back to top button