ISAC Cambodia (InfoSec)
GeneralKnowledgeSecurity NewsSecurity Tips

ស្វែងយល់អំពី ​Hashing Vs. Encryption

ប្រែសម្រួលដោយលោក សួន បញ្ញា | អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអុិនធឺណិត

Encryption និង Hashing មានមុខងារសំខាន់ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវភាពសង្ងាត់ (confidentiality) និងសុចរិតភាព (integrity) នៃទិន្ន័យ។ កន្លងមកយើងមានឃើញការយល់ច្រឡំក្នុងការសិក្សារបែងចែករវាង Hashing និង  Encryption។

Hashing Algorithm

គឺជាវិធីសាស្រ្តប្រើក្នុងការបង្កើត hash ដែលជាខ្សែរ ឬបណ្តុំលេខនិងតួអក្សរដែលត្រូវបានបង្កើតចេញពី string of text។ យោងទៅតាមគោលការណ៍និយមន័យការបង្កើត hash  កើតឡើងដោយការទទួលយក arbitrary input ហើយបំលែងវាឲ្យទៅជាជួរអក្សរនិងលេខ (string) ក្រោមប្រវែងកំណត់ជាក់លាក់មួយ។

Arbitrary Input អាចប្រភេទទិន្ន័យផ្សេងៗ ដែលត្រូវផ្តល់ឲ្យរួមមានឯកសារ text ឬឯកសារដំឡើងកម្មវិធីជាដើម។ Hashing មានលក្ខណ:ពិសេសដូចខាងក្រោម:

១. ទិន្ន័យឬឯកសារដែលផ្តល់ឲ្យ (input) អាចមាន ឬបង្កើតបានជា hash តែមួយគត់
២. នៅពេលដែលដំណើរការបង្កើត hash ត្រូវបានបញ្ចប់ចេញបានជាលទ្ធផលយើងមិនអាចយកលទ្ធផលនោះបំលែងឲ្យចេញជាឯកសារ ឬទិន្ន័យដើមដែលផ្តល់ឲ្យនោះទេ
៣. ឯកសារ ឬទិន្ន័យផ្សេងគ្នាគួតែបង្កើតចេញជាលទ្ធផល hash ផ្សេងគ្នា
៤. ការកែ ឬផ្លាស់ប្តូរទិន្ន័យ ឬឯកសារដើមនឹងបណ្តាលឲ្យមានការកែនិងផ្លាស់ប្តូរ hash ផងដែរ

សព្វថ្ងៃយើងមានប្រភេទ hash ផ្សេងគ្នា (different hashing algorithms)

– MD4 : ជាប្រភេព hash  មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Ronald Rivest ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩០ ដែលមានប្រវែង 128bits។ ប៉ុន្តែវាជាប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាចាស់ហើយមានបញ្ហាសន្តិសុខ ឬមិនសូវមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

– SHA Algorithm: មកពីពាក្យថា Secure Hash Algorithm ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ National Security Agency (NSA) របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ វាមានប្រវែង 160 bits ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វានៅតែមានចំនុចខ្សោយ ដូច្នេះហើយគេបានបង្កើត SHA-2 (256 bits) ដែលមានកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាង។

– TIGER Algorithm: ជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយមានល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានប្រើដោយកុំព្យូទ័រទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ វាអាច hash 132M bitsក្នុងមួយវិនាទី។

គោលបំណងនៃ Hashing:

១. វាត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលសុចរិតភាពនៃទិន្ន័យ ថាទិន្ន័យមានត្រូវបានគេកែប្រែខុសពីសភាពដើមឬអត់។ ការប្រៀបធៀបដោយប្រើ hash មានភាពងាយស្រួលជាងប្រើទិន្ន័យប្រភពផ្ទាល់ព្រោះ hash មានទំហំតូចជាង។

២. វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់តំណាងឲ្យ record ព្រោះវាមាន unique ងាយស្រួលរក

៣. Hashing Algorithm ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើ digital signature

៤. វាត្រូវគេប្រើដើម្បីបង្ការទិន្ន័យជាន់គ្នានៅក្នុង database

៥. ត្រូវបានគេប្រើក្នុង Geometric Hashing

៦. វាក៏ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការរក្សាទុក្ខលេខកូដសម្ងាត់ផ្សេងៗកុំឲ្យគេដឹង

Encryption

វាជាការបម្លែង (encrypt) ទិន្ន័យ ដូចជាឯកសារអត្ថបទអក្សរធម្មតា (plain text) ទៅជាតួអក្សរចម្រុះដែលមិនអាចមើលយល់ន័យសេចក្តីបាន (cipher text) ដោយអ្នកដែលមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមើល។ ដើម្បីបម្លែង (decrypt) អត្ថបទនោះមកជាអត្ថបទដែលអាចមើលយល់អ្នកត្រូវការមានលេខកូនសោរសម្ងាត់ (secret key) ។

ប្រភេទន័យ Encryption:

– Symmetric Encryption: ប្រើកូនសោរសម្ងាត់ (secret key) ដូចគ្នាសម្រាប់ encrypt និង decrypt សារសម្ងាត់ឬទិន្ន័យសម្ងាត់។ កូនសោរ អាចជាលេខ, ជាតួអក្សរចម្រុះ, ឬប្រយោគអក្សរ។ នេះជាបច្ចេកវិជ្ជាចាស់។

– Asymmetric Encryption: ប្រើ Public Key និង Private Key ធ្វើជា Secret Key។ ឧទាហរណ៍អ្នកផ្ញើត្រូវមាន Public Key របស់អ្នកទទួលដើម្បីយកមក encrypt ទិន្ន័យឬក៏ឯកសារដែលត្រូវផ្ញើរទៅ។ រីឯអ្នកទទួលត្រូវមាន Private Key ដែលត្រូវនិង Public Key ខ្លួនទើបអាចបើមើល ឬប្រើឯកសារបាន។

គោលបំណងនៃ Encryption: 

– រក្សាសម្ងាត់ភាពរបស់ទិន្ន័យ
– កំណត់ថាអ្នកទទួលឬអ្នកប្រើប្រាស់ទិន្ន័យឯកសារមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយវា
– ងាយស្រួលរកមើលអ្នកធ្វើខុសពេលមាន

ករណីបែកធ្លាយព័ត៌មានផ្សេងៗ
– អនុញ្ញាតឲ្យអាចធ្វើការ authenticate បានតើ encryption និង hashing ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

១. Hashing ផ្តោតទៅលើការរក្សាសុចរិតភាព (integrity) របស់ទិន្ន័យរីឯ Encryption ផ្តោតល ការរក្សារភាពសម្ងាត់របស់ទិន្ន័យ

២. Hashing បម្លែងទិន្ន័យទៅជាទម្រង់មួយផ្សេង ដែលពិសេសមានតែមួយ ហើយមិនត្រូវការបម្លែងមកដូចដើមវិញ (one-way function , irreversible) ចំនែកឯ Encryption បម្លែងទិន្ន័យទៅជាទម្រង់មួយផ្សេងដែលទាមទារ secret key ដើម្បីបន្លែងទិន្ន័យនោះមកជាសភាពដើមវិញបាន៕

ចូលរួមទៅក្នុងបន្ទប់ផ្តល់ព័ត៌មាន Telegram channel សម្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីសន្តិសុខអុិនធឺណិតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស៖ https://t.me/infosecisac

​Subscribe to our Telegram channel for the latest updates on the Cybersecurity Breaking News in both locally and internationally: https://t.me/infosecisac

ស្វែងយល់បន្ថែម៖

https://www.ssl2buy.com/wiki/difference-between-hashing-and-encryption

Show More
Apsara Media Services (AMS)

Phannarith

Mr. OU Phannarith is one of the well-known cybersecurity experts in Cambodia and the region. He is the founder of the first leading information security website (www.secudemy.com) in Cambodia. He has been invited to present in global conferences, forums, and seminars and he was awarded in Information Security Leadership Achievements (ISLA) in 2016 by (ISC)2 and in December 2012 as one of the top 10 Chief Information Security Officers (CISO) in ASEAN by the International Data Group (IDG). Mr. OU has been the Professor specializing in Cybersecurity.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button