Awareness

 • Top 5 Cybersecurity Tips for Small Business

  ចំនុចល្អទាំងប្រាំយ៉ាង (05) សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ខាងក្រោមនេះគឺជាវិដេអូឃ្លីបដែលបកស្រាយអំពីចំនុចទាំងប្រាំយ៉ាង ដែលជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យពីការគំរាមគំហែង ឬការវាយប្រហារតាម ប្រព័ន្ធអិនធឺណែត៖ 1. ចូរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបណ្តាញសង្គម (social media) 2. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់ ឬដាក់ឲ្យវាស្វ័យប្រវត្តិ 3. ជឿជាក់ ប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់ 4. ចូររៀបចំការគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ឲ្យបានល្អ 5.…

  Read More »
 • How does hacker effect Cambodia Society

  តើអ្នកវាយប្រហារតាមអិនធឺណែត (hackers) មានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេច? ខាងក្រោមនេះគឺជាវិដេអូឃ្លីបដែលបានដកស្រង់ចេញពីកិច្ចសន្ទនា នាថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC។ មានការជជែកពិភាក្សាគ្នាក្រោម ប្រធានបទ ថាតើអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអិនធឺណែត (hacker) មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ មានសំនួរមួយចំនួនត្រូវបានចោទសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសទាំងបីរូប៖ ១. Hacker ល្អមានសមត្ថភាពខ្ពស់ តែសង្គមមិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ប៉ុន្មានទេ? តើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា…

  Read More »
 • Phishing Indicators in 2 Minutes

  យល់ដឹងពី Phising ក្នុងពេល ២នាទី Phishing (អានថា Fishing)  គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលអ្នកវាយប្រហារ ធ្វើការបន្លំនូវឯកសារផ្សេងៗ ដោយផ្ញើរជាសារអេឡិចត្រូនិច ឬវិបសាយ ដើម្បីឲ្យអ្នកចុច ហើយបន្ទាប់មក អ្នកវាយប្រហារនឹងធ្វើការលួចព័ត៌មានពីអ្នក។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំណេះដឹង!

  Read More »
 • Security While Traveling

  គិតពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពកុំព្យូទ័រនៅពេលធ្វើដំណើរការ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរ អ្នកត្រូវគិតគូរចាំបាច់ពីសន្តិសុខក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ វិដេអូខាងលើនេះ នឹងពន្យល់អ្នកពីវិធីសាស្ត្រល្អៗ ដើម្បីជៀសវាងទទួលរងការជ្រៀតចូល ឬវាយប្រហារពី សំណាក់អ្នកវាយប្រហារ (hackers)។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំណេះដឹង!

  Read More »
 • Career Chat – Ethical Hacker

  Confused about your career? gyaniguy has friendly advice from young people who are having fun doing unique stuff. Lloyd Rodrigues…

  Read More »
 • How Stuxnet infect PLCs

  This video demonstrates how W32.Stuxnet can compromise a Programmable Logic Controller (PLC), resulting in unintended consequences for the machines connected…

  Read More »
 • Symantec cyber war games 2014

  សង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែត ២០១៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ​Symantec ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្សែវិដេអូ ដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអ៊ិនធឺណែតដំណើការ ហើយនឹងឧបករណ៍សំខាន់ៗដែលបង្កើតឡើងនូវអ៊ិនធឺែណត។ នៅក្នុងនេះផងដែរ វិដេអូទាំងនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីភាពខុសគ្នានៃឧបករណ៍សន្តិសុខ (security device)  ដែលកំពុងតែដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសហគ្រាសធំៗ មុខងាររបស់ឧបករណ៍ ទាំងនោះ និងវិធីដែលអ្នកវាយប្រហារធ្វើការជ្រៀតចូល។ [mom_video type=”youtube” id=”2klYTmgqr-8″] វិដេអូខាងក្រោមគឺធ្វើការពន្យល់អ្នកពីជំហានដំបូងនៃការវាយប្រហារដែលពាក្យបច្ចេកទេសហៅថា ​Reconnaissance។…

  Read More »
 • Security Awareness – Shoulder Surfing

  នៅក្នុងវិដេអូឃ្លីបមួយនេះនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការលួចមើលនូវពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដោយមើលពីខាងក្រោយអ្នក។

  Read More »
 • Security Awareness – Password Sharing

  ពាក្យសម្ងាត់/លេខសម្ងាត់ គឺជាកម្មវត្ថុមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវធ្វើការចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយ ។ អ្នកត្រូវតែធ្វើការរក្សាវាទុកដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯង មិនត្រូវធ្វើការសរសេរវាទុកបិទ ជាប់អេក្រង់កុំព្យូទ័រ និងនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃទៀតឡើយ។ នៅក្នុងវិេដអូនេះ នឹងមានការពន្យល់អ្នកឲ្យដឹងពីបញ្ហានេះ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • Security Awareness – Thumb Drives

  You wish you could say it! We say in our videos things you wish you could say to your users.

  Read More »
 • Android Ransomeware

  Read More »
 • Lunch Program | High Stakes in Cyber-Security

  Published on Apr 29, 2014 Late last year, cyber-hacking hit the headlines after hackers stole about 40 million credit and debit…

  Read More »
 • OpenSSL Heartbeat (Heartbleed) Explained

  ការពន្យល់ពី OpenSSL Heartbleed មាននូវចំនុចខ្សោយមួយដ៏ធំនៅក្នុង OpenSSL ដែលដំណើរការនូវ SSL/TLS Protocol (CVE-2014-0160). ចំនុចខ្សោយនេះគឺកើតឡើងត្រូវបាន គេស្គាល់ថាជា heartbeat extension ចំពោះ protocol នេះ ហើយវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជំនាន់ 1.0.1 និង beta…

  Read More »
 • Understanding Heartbleed in Video

  តើអ្វីទៅដែលហៅថា HeartBleed? វិដេអូឃ្លីបខាងលើនេះ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថា HeartBleed? HeartBleed ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចំនុចខ្សោយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមាន ការវាយប្រហារទៅលើ OpenSSL។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា

  Read More »
 • CCR – CDX Network Warfare Tested

  Cyber Defense Exercise (CDX) 2012 Competition

  Read More »
Back to top button