Awareness

 • Career Advice in Cyber Security

  This the first edition of the Trainers Underground will cover topics of career advice, cyber security certifications, and other topics…

  Read More »
 • Training future cybersecurity warriors

  The first line of defense in the “terrifyingly normal” business of hacker attacks may come from Alabama high school students…

  Read More »
 • Ransomware 101: Digital Extortion in Action

  Rasomware គឺជាប្រភេទមួយនៃមេរោគ (malware) ដែលវាបានធ្វើការរារាំង ឬដាក់កម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់មិនឲ្យធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធខ្លួនបាន។ មេរោគប្រភេទនេះ គឺធ្វើការបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះ ធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត (ដូចជា BitCoin) ដើម្បីទទួលបាននូវការចូលទៅ កាន់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនវិញ ឬក៏ទទួលបានទិន្នន័យមកវិញ។ មានមេរោគប្រភេទ ransomware មួយចំនួនធ្វើការ encrypts រាល់ឯកសាររបស់អ្នក។ សូមទស្សនាវិដេអូខាងលើនេះ នោះអ្នកនឹងយល់ដឹងអំពី…

  Read More »
 • How to catch a cyberthief

  តើគេចាប់ចោរតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិតបានយ៉ាងដូចម្តេច? ខាងក្រោមនេះគឺជាវិដេអូដែលបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៃការតាមចាប់ចោរតាមប្រព័ន្ធអិុនធឺណិត ។ សូមទស្សនាដើម្បីបានជាចំណេះដឹង!

  Read More »
 • The enemy on your phone: evolution of mobile threats

  Many people believe that there are no malware programs on smartphones. There was a time when there was some truth…

  Read More »
 • Is your company ready?

  តើអង្គភាពរបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅ? នៅក្នុងវិដេអូនេះ វានឹងបង្ហាញអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រជាជំហានៗ សម្រាប់ឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះ បានយ៉ាងងាយស្រួល …

  Read More »
 • Information Security… What you need to know

  សន្តិសុខព័ត៌មាន – អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង សន្តិសុខព័ត៌មានគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ឧក្រិដ្ឋជនបានលួចយកនូវព័ត៌មាន និងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បានជាប្រយោជន៍។ យើងត្រូវតែមាន ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអ្វីដែលយើងមាន ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាវាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃជនទីបី ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអី្វដើម្បីការពារវាឲ្យបាន។ នៅក្នុង វិដេអូនេះ នឹងជួយអ្នកគិតអំពីព័ត៌មានដែលមានអ្នក និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខ។

  Read More »
 • The Internet is on fire

  អិុនធឺណេតនៅលើភ្លើង! អ្នកជំនាញការផ្នែកសន្តិសុខលោក Mikko Hypponen ចង់ឲ្យអ្នកយល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកប្រើអិនធឺណេតមានផលប៉ៈពាល់ដល់ ឯកជនភាព, សុវត្ថិភាព និងចំនុចផ្សេងៗជាច្រើនរបស់អ្នក។

  Read More »
 • Security Concerns Surrounding Web Browsers

  បញ្ហាសន្តិសុខនៅជុំវិញការប្រើប្រាស់ ​Web Browsers វិដេអូខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើការផ្តល់នូវការសិក្សាលំអិតទៅលើ Web Browsers អំពីវិធីសាស្ត្រដែល Browsers ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វា។ នៅចុងបញ្ចប់នៃវិដេអូនេះ អ្នកនឹងយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃដំណើរការនៃ Browsers។

  Read More »
 • Two Steps Ahead: Protecting Your Digital Life

  ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសពីរជំហាន គឺជួយការពារជីវិតឌីជីថលរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់នូវពាក្យសម្ងាត់តែមួយ ដើម្បីការពារនូវទិន្នន័យរបស់អ្នក គឺជាជំហានទី១ ដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងការការពារខ្លួនអ្នក។ ចូរស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រ ក្នុងជំហានទី២ ដើម្បីបន្ថែមនូវស្រទាប់សន្តិសុខមួយទៀត ហើយការពារគណនីរបស់អ្នក។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេហៅថា “2-step authentication”។

  Read More »
 • Social Networks Tips for Online Security

  គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាយើងជានរណាឡើយ នៅតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម (Social Network) … ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម អ្នកនឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ពីវា 🙂 ។ អ្នកត្រូវយល់ដឹងអំពីគន្លឹះល្អៗ សម្រាប់សន្តិសុខពេលអ្នកចូលទៅកាន់អ៊ិនធឺនែត។    

  Read More »
 • Difference Between Viruses, Worms and Trojans

  ខាងលើនេះគឺជាវិដេអូ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា រវាង Virus, Worm និង Trojan Horse។

  Read More »
 • Phishing Assessments – What is Phishing?

  Phishing គឺជាវិធីសាស្ត្រវាយប្រហារមួយដែលពេញនិយមបំផុត នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ការធ្វើលំហាត់ ​Phishing គឺជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពមួយ ដើម្បីឲ្យ មានភាពជឿជាក់ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

  Read More »
 • CrimeWatch 2014 – Sextortion

  យល់ដឹងអំពីការបោកបញ្ជោតតាមអ៊ិនធឺណេត Sextortion ខាងលើនេះគឺជាខ្សែវិដេអូឃ្លីបខ្លីរបស់ប៉ូលីសសាំងហ្គាពូរ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ច្រាបការយល់អំពី ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេត ដើម្បីទាក់ទងនណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំេណះដឹង!

  Read More »
 • Social Media and Bank Related Scams

  យល់ដឹងអំពីបណ្តាញសង្គម និងការបោកប្រាស់តាមធនាគារ ខាងលើនេះគឺជាខ្សែវិដេអូឃ្លីបខ្លីរបស់ប៉ូលីសសាំងហ្គាពូរ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ច្រាបការយល់អំពី ហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម និងការបោកប្រាស់តាមរយៈបណ្តាញធនគារ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានជាចំេណះដឹង! ខាងក្រោមនេះគឺជាបកស្រាយបន្ថែមពីសំណាក់មិត្តទាំងឡាយនៅក្នុង Facebook (Credit: Mr. Kosal Prak) [Credit: Mr. Chhaileng Peng]

  Read More »
Back to top button