Vulnerability

 • Zero-Day នៅក្នុង Linux Kernel មានតាំងពីឆ្នាំ២០១២

  ចំនុចខ្សោយ Zero-Day ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុង Linux Kernel ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធ ហើយទាញយកសិទ្ធិជា Root ដោយការដំណើរការនូវកម្មវិធី (មិនសមស្រប) ណាមួយនៅក្នុងឧបករណ៍ដំណើរការ Linux ឬ Android ។ ចំនុចខ្សោយនេះត្រូវបានគេដាក់លេខសំគាល់ថា (CVE-2016-0728) ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពី Perception Point…

  Read More »
 • ចំនុចខ្សោយនៅក្នុង OpenSSH – អាចលួចយក Private Key របស់អ្នក

  ចំនុចខ្សោយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយត្រូវបានគេរកឃើញ និងជួសជុលនៅក្នុង OpenSSH ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង Secure Shell (SSH) Protocol។ ចំនុចខ្សោយមួយនេះ អាចត្រូវបានវាយប្រហារ (exploited) ដោយហេគឃ័រដើម្បីលួចយកនូវ secret private cryptographic keys ។ តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហានេះ? កំហុសឆ្គងមួយនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកូដ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននូវមុខងារ…

  Read More »
 • កម្មវិធីដែលមានចំណុចខ្សោយច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

  តើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយណាដែលមានបញ្ហាចំនុចខ្សោយច្រើនជាងគេដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ? ជ័យជំនះគឺបានទៅលើ Apple’s Mac OSX ដែលមានចំនុចខ្សោយ/កំហុសឆ្គងចំនួន ៣៨៤ ចំនុច និងបន្ទាប់មកគឺ ​Apple’s iOS ដែលមានចំនុចខ្សោយ/កំហុសឆ្គងចំនួន ៣៧៥ ចំនុច។ បន្ទាប់មកគឺ Adobe’s Flash Player មានចំនួន ៣១៤,…

  Read More »
 • Internet Explorer នឹងបញ្ចប់ការគាំទ្រនាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

  Internet Explorer 8, 9, និង 10 នឹងត្រូវបញ្ចប់ការគាំទ្រនាថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះហើយ ដែលមានន័យថាវានឹងមិនទទួលបានការគាំទ្រ ​(support) ពីក្រុមហ៊ុនមៃ៉ក្រូសូហ្វតទៅទៀតឡើយ។ នាថ្ងៃទី១២ ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនមៃ៉ក្រូសូហ្វនឹងជម្រុញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ​Internet Explorer ជំនាន់ចាស់ៗទាំងអស់ ឲ្យធ្វើការអាប់ដេតទៅកាន់ជំនាន់ថ្មី។…

  Read More »
 • DarkSideLoader: កម្មវិធីមិនល្អ ដែលមានគោលដៅទៅលើឧបករណ៍ iOS ដែលមិនបាន Jailbreak

  អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើការការពាររបស់ Apple App Store នោះ ក្នុងពេលនេះគឺកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភ ជាថ្មីហើយ ដោយសារតែ ទីផ្សារក្លែងក្លាយលក់កម្មវិធី (rogue app marketplaces) បានកំពុងប្រើប្រាស់នូវវិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រាសដែលលួចបាន (enterprise certificates) ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឧបករណ៍ iPhones និង iPads ដែលមិនបានធ្វើការ…

  Read More »
 • សារអីុមែ៉លតែមួយប៉ុណ្ណោះ អាចហេគចូលកុំព្យូទ័រអ្នកបាន

  អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានគឺលោក Haifei Li បានរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយដែលអាចឲ្យមានការភ្ជាប់ពីចម្ងាយ នៅក្នុង Microsoft Outlook ហើយត្រូវបានគាត់ហៅថា “BadWinmail” ។ គាត់ក៏បានបង្កើតនូវ proof-of-concept video ដើម្បីបង្ហាញនូវកំហុស (bug) និងបញ្ចេញនូវឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីចំនុចខ្សោយនោះ។ គ្រាន់តែទទួលនូវសារអីុមែ៉លមួយប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងត្រូវបានហេគ ។ ការវាយប្រហារដែលទទួលបានជោគជ័យគឺបណ្តាលមកពីអីុមែ៉លតែមួយប៉ុណ្ណោះ…

  Read More »
 • Backdoor នៅក្នុងឧបករណ៍ ​JUNIPER តាំងពីឆ្នាំ២០១២

  ក្រុមហ៊ុន Juniper Networks បានធ្វើការប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញនូវ “unauthorized code” នៅក្នុង ScreenOS (ScreenOS គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់នៅក្នុង NetScreen firewalls) ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការ decrypt traffic ដែលបានផ្ញើរចេញតាមរយៈ Virtual Private Networks…

  Read More »
 • ចំនុចខ្សោយនៅក្នុងផលិតផល FireEye បណ្តាលមកពីអីុម៉ែលតែមួយប៉ុណ្ណោះ

  អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងគម្រោង Project Zero បានរកឃើញនូវចំនុចខ្សោយមួយនៅក្នងផលិតផលរបស់ FireEye ដែលអាចអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការជ្រៀតចូលទៅក្នុងបណ្តាញ/ប្រព័ន្ធបានដោយប្រើប្រាស់តែអីុម៉ែលតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំនុចខ្សោយដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា “666” គឺជា passive monitoring hole ដែលត្រូវបានហៅថាជា “nightmare scenario” ដោយ លោក…

  Read More »
 • Patch now! Joomla attacked in remote code execution

  កម្មវិធីប្រភពកូដចំហរដែលនិយមប្រើប្រាស់ Joomla មាននូវចំនុចខ្សោយដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា ០៨ឆ្នាំហើយនោះ ទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹង ហើយដែលចំនុចខ្សោយនេះកំពុងតែត្រូវបានវាយប្រហារដោយហេគឃ័រ។ លោក Daniel Cid អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានមកពីក្រុមហ៊ុន Sucuri បាននិយាយថា ការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើចំនុចខ្សោយនោះកំពុងតែ រីករាលដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនម្លេះ ហើយបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ Joomla សូមធ្វើការអាប់ដេតជាបន្ទាន់ក្នុងពេលនេះ។ Joomla បានចេញសេចក្តីព្រមាននៅក្នុងវេបសាយរបស់ខ្លួនថា រាល់កំណែទាំងអស់ចាប់ពី…

  Read More »
 • Critical Port Fail Vulnerability Reveals Real IP Addresses of VPN Users

  ចំនុចខ្សោយមួយមានឈ្មោះថា “Port Fail” បញ្ចេញនូវ ​IP Address ពិតប្រាកដរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ VPN ចំនុចខ្សោយថ្មីមួយដែលទើបបានត្រូវគេរកឃើញនៅគ្រប់ Protocols ទាំងអស់របស់ ​VPN និង Operating System ដែលអាចឲ្យមានការបង្ហាញនូវ អាស័យដ្ឋានអាយភី (IP Address) នៃអ្នកប្រើប្រាស់…

  Read More »
 • Dell Laptops are Infected with ‘Superfish-Like’ pre-installed Malware

  ដូចគ្នាទៅនឹងមេរោគ SuperFish ដែលកើតមានឡើងទៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាក Lenovo កាលពីកុម្ភៈ ២០១៥ ក្នុងពេលនេះក្រុមហ៊ុនយក្សផលិតកុំព្យូទ័រមួយទៀតដែលយើងស្គាល់ថា Dell ត្រូវបានគេពិនិត្យឃើញថា លក់នូវ PCs និង Laptop ដែលផ្ទុកទៅដោយកម្មវិធីរួចជាស្រេច (pre-installed) ភ្ជាប់មកជាមួយនូវ SSL certificate មិនត្រឹមត្រូវដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវាយប្រហារធ្វើការបន្លំខ្លួន ដូចជាវេបសាយ…

  Read More »
 • Google Expert Detects Zero-Day Exploit in Avast Antivirus

  កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ (antivirus software) ត្រូវបានទទួលការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ជាពិេសសទៅទៀតនោះគឺក្នុងពេល វេលាបច្ចុប្បន្នដែលការគំរាមគំហែងនៃមេរោគ កំពុងតែមានការកើនឡើងច្រើន។ Avast គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីកំចាត់មេរោគជាច្រើន ដែលផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយគឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានពេញនិយមក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ ។ អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមហ៊ុន Google គឺលោក Tavis Ormandy បានចាប់បាននូវកំហុសឆ្គង (zero-day) នៅក្នុងកម្មវិធី…

  Read More »
 • Stagefright Bug 2.0 — Just A Single MP3 Song Can Hack One Billion Android Phones

  ឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ប្រមាណច្រើនជាង ១ប៊ីលានគ្រឿង គឺប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារម្តងទៀតហើយ ដោយសារតែចំនុចខ្សោយថ្មីចំនួន ពីរ (០២) ត្រូវបានគេរកឃើញ ហើយដែលគេថាជាការត្រលប់មកវិញនូវចំនុចខ្សោយ Stagefright ។ ចំនុចខ្សោយថ្មីនេះ អនុញ្ញាតឲ្យហេគឃ័រធ្វើការហេគចូលទៅក្នុងស្មាតហ្វូន ដោយគ្រាន់តែបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យចូលទៅកាន់វេបសាយដែលផ្ទុកទៅដោយ ឯកសារវិដេអូ (mp4) ឬសំលេង (mp3) តែប៉ុណ្ណោះ។…

  Read More »
 • KILLER! Unpatched WinRAR Vulnerability Puts 500 Million Users At Risk

  ចំនុចខ្សោយដែលទើបតែត្រូវបានរកឃើញ (zero-day vulnerability) នៅក្នុងជំនាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៃ WinRAR បានធ្វើឲ្យប៉ៈពាល់ទៅដល់អ្នកប្រ់ប្រាស់រាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោក។ យោងទៅតាមលោក Mohammad Reza Espargham ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅ Vulnerability-Lab បានឲ្យដឹងថា ជំនាន់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធី WinRAR 5.21 នៃកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់វិនដូរ គឺអាចទទួលរងផលប៉ៈពាល់ដោយសារតែចំនុចខ្សោយដែលអាចឲ្យមានការភ្ជាប់ពីចម្ងាយ (remote code…

  Read More »
 • XcodeGhost hack: Delete these infected iOS apps immediately

  The App Store របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានទទួលរងនូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ នៅពេលដែលវា ត្រូវបានគេរកឃើញថា មានកម្មវិធី (ចិន) រាប់រយមានផ្ទុកនូវមេរោគមួយឈោ្មះថា “XcodeGhost” ដែលបង្កប់នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះ។ មេរោគនេះអាចបង្កប់ខ្លួនចូលទៅបាន គឺដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ចិន បានប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី Xcode ក្លែងក្លាយ ដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទាញយកពីក្នុងវិបសាយ ​Baidu។…

  Read More »
Back to top button