XcodeGhost

  • General

    XcodeGhost hack: Delete these infected iOS apps immediately

    The App Store របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានទទួលរងនូវបញ្ហាសុវត្ថិភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រវតិ្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ នៅពេលដែលវា ត្រូវបានគេរកឃើញថា មានកម្មវិធី (ចិន) រាប់រយមានផ្ទុកនូវមេរោគមួយឈោ្មះថា “XcodeGhost” ដែលបង្កប់នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះ។ មេរោគនេះអាចបង្កប់ខ្លួនចូលទៅបាន គឺដោយសារតែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ចិន បានប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធី Xcode ក្លែងក្លាយ ដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទាញយកពីក្នុងវិបសាយ ​Baidu។…

    Read More »
Back to top button