Statistic

  • Documents

    ឯកសារស្តីអំពីស្ថានភាពវិស័យទូរគមនាគមន៍ ត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

    ថ្មីៗនេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានបញ្ចេញនូវឯកសារស្តីអំពីស្ថានភាពនៃវិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនគិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនូវការវិវឌ្ឍបែបវិជ្ជមាននៃវិស័យនេះ។ នៅក្នុងឯកសារនោះ ស្ថិតិត្រូវបានបែងចែកចេញជាប្រាំផ្នែកធំៗ មានដូចជា៖ ១. វិស័យទូរគមនាគមន៍ ២. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៣. ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងបំណែងចែកទីផ្សារ ៤. DNS និងសាលបម្រើអិុនធឺណិត និង ៥. វិស័យប្រៃសណីយ៍។…

    Read More »
Back to top button