regin

  • General

    “Backdoor Regin” – Highly advanced backdoor trojan

    អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខ បានរកឃើញនូវ មេរោគស្មុគស្មាញមួយ ដែលពួកគេជឿជាក់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ រដ្ឋាភិបាលដែលមានទ្រព្យធន ដើម្បីធ្វើ ការស៊ើបការទៅលើគោលដៅអន្តរជាតិជាច្រើន រួមមានវិស័យសុខាភិបាល ថាមពល អាកាសចរណ៍ និងការស្រាវជ្រាវ។ មេរោគ Backdoor ឈ្មោះ Regin ត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុន Symantec ហើយបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹង state-sponsored malware…

    Read More »
Back to top button