presentation

 • Documents

  Presentation – How to protect your website

  កិច្ចការស្រាវជ្រាវក្រោមប្រធានបទ – វិធីសាស្ត្រការពារវិបសាយរបស់អ្នក សូមអរគុណទៅដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាបៀលប្រាយដែលមានរាយនាមខាងក្រោម ក្នុងការជួយធ្វើការឯកសារ ដើម្បីជម្រុញការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន នៅកម្ពុជា៖ ១. និស្សិត San Sila ២. និស្សិត Chhum Landy ៣. និស្សិត Gnen Chantha ៤.…

  Read More »
 • Documents

  Presentation on Internet Security Policy

  បទបង្ហាញស្តីអំពី គោលនយោបាយសន្តិសុខអ៊ិនធឺណិត ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ក្រោមប្រធានបទ “Internet Security Policy” ។

  Read More »
 • Documents

  Presentation – Exchange Server 2003

  បទបង្ហាញស្តីពី ការតម្លើង Exchange Server 2003 សព្វនៅលើថ្ងៃពិភកំពុងតែមានការរីកចំរើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងនោះរួមមានវិទ្យាសាស្រ្តកំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។ជាក់ស្តែងក្នុងកំឡុងពេល ប៉ុន្មានសវត្សរ៏ចុងក្រោយនេះគេកតត់សំគាល់ឃើញថាវិស័យព័ត៏មានវិទ្យាកំពុងតែពង្រីកខ្លួននិងលូតកម្ពស់យ៉ាងលឿនគួរអោយកត់សំគាល់នៅក្នុងបណ្ដាលប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៏មួយចំនួនធំនៅលើពិភពលោក។ដោយសារមានការរីចំរើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនឈប់ឈរដូចនេះទើបធ្វើអោយគ្រប់ ស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយបានទាញយកប្រយោជន៏ពីការរីកចំរើនលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបទាំងនេះដើម្បីមកធ្វើការអភិវឌ្ឍន៏កែលំអរនូវរាល់ចំនុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននិងព្រមទាំងបង្កអោយមានលក្ខណះងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់និងចំណេញពេលវេលា។

  Read More »
 • Documents

  Presentation – General Understanding about Virus

  បទបង្ហាញការយល់ដឹងទូទៅពីមេរោគ ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីអំពី “មេរោគកុំព្យូទ័រ”។ តើមេរោគកុំព្យូទ័រចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ ហើយវាដំណើរការដូចម្តេច? តើអ្នកត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះ? សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Documents

  Presentation – Phishing

  កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី Phishing ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប្រៀលប្រាយ (BBU) ស្តីអំពី Phishing។ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា Phishing? ហើយវាចែកចេញជាប៉ុន្មានប្រភេទ? មានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីការពារវា? អត្ថបទផ្សេងទៀត – យល់ដឹងបន្ថែមពី Phishing សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Documents

  Presentation – What is HeartBleed?

  បទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតស្តីពី HeartBleed ខាងក្រោមនេះគឺជាកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត BBU ទាក់ទងទៅនឹង HeartBleed។ តើអ្វីទៅជាដែលហៅថា HeartBleed? ហើយតើប្រព័ន្ធណាខ្លះ ដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារវា? តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ? សូមអានទាំងអស់គ្នា!

  Read More »
 • Documents

  Presentation – Understanding Malware

  បទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់និសិ្សតស្តីពី ការយល់ដឹងពី Malware ខាងក្រោមនេះគឺជាបទបង្ហាញកិច្ចការស្រាវជ្រាវ របស់និសិ្សតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយស្តីពី Malware។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះ ចំនុចមួយចំនួននឹងត្រូវ លើកយកមកបង្ហាញ៖ ១. តើអ្វីទៅជា ​Malware? ២. បញ្ហាដែលបណ្តាលមកពី Malware ៣. ដំណោះស្រាយនៃ Malware ៤. ការសរុបសេចក្តីនៃ…

  Read More »
 • Training Series

  [Presentation] How to embrace BYOD by balancing mobile security and productivity

  បង្ហាញស្តីពី BYOD ដោយការថ្លឹងថ្លែងពីសន្តិសុខឧបករណ៍ចល័ត និងផលិតកម្ម ខាងក្រោមនេះគឺជាជាបទបង្ហាញដោយអ្នកជំនាញស្តីអំពី Bring Your Own Device (BYOD)។ អ្នកជំនាញសន្តិសុខផ្នែកឧបករណ៍ចល័ត (Mobile Security Experts) បានបង្ហាញនូវព័ត៌មានថា ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុននានា មិនមាននូវគោលនយោបាយក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ័ចល័តផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ។ សូមធ្វើការស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រ ដែលអង្គភាពរបស់អ្នកអាចសម្រេចបាននូវការគ្រប់គ្រង…

  Read More »
 • Training Series

  [Presentation] Securing your health organization begins with encryption

  បទបង្ហាញស្តីពី ការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខល្អចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដោយចាប់ផ្តើមចេញពីការបំលែង (Encryption) តើអង្គភាពរបស់អ្នកមានសន្តិសុខល្អហើយឬនៅ? សូមស្តាប់ការបកស្រាយពន្យល់ពីអ្នកអាជីព IT មកពីមន្ទីរពេទ្យពីរកន្លែង អំពីវិធីសាស្ត្រដែលគេប្រើប្រាស់នូវ ដំណោះស្រាយ encryption សម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខល្អ នៅពេលដែលមានបញ្ហាសន្តិសុខកើតឡើង ហើយនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលប្រើប្រាស់ ដែលអ្នកធ្វើឲ្យអង្គភាពរបស់អ្នកទទួលសន្តិសុខល្អ ។

  Read More »
 • Documents

  Presentation on Facebook Security

  បទបង្ហាញស្តីពីសន្តិសុខហ្វេសប៊ុក ខាងក្រោមនេះគឺជាបទបង្ហាញមួយដែលត្រូវបានរៀបចំដោយលោក Sorn Chanratha មន្ត្រីសារព័ត៌មាននៅបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា (Media Officer at Cambodian Youth Network)។ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះគឺអ្នកនឹងយល់ដឹងពី៖ – ការការពារគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក – ការជៀសវាងពី Scammer – បោកអ្នកគោលដៅរបស់ហ្វេសប៊ុក –…

  Read More »
 • [Presentation] The Evolution of Online Banking Cybercrime

  បទបង្ហាញស្តីពី ការវិវត្តន៍នៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៃ Online Banking លោក ​Richard Martin, ប្រធានផ្នែក Innovation នៅ Payments Council និយាយអំពីការវិវត្តន៍នៃ online banking cybercrime។ មេរៀននេះគឺត្រូវបានថតនៅពេលមានការសិក្សាមុខវិជ្ជា Ms Information Security…

  Read More »
 • 5 Considerations For a Successful BYOD Strategy

  Bring your own device (BYOD) is becoming the rule rather than the exception which has created a new set of…

  Read More »
 • [Presentation] Smarter, shadier, stealthier malware: The latest on today’s threats

  Security experts Maxim Weinstein and John Shier discuss the malware behind some of the biggest security threats of 2013, including…

  Read More »
 • Advanced Digital Forensics (Open Source Forensics)

  This presentation outlines the usage of open source forensics. http://asecuritysite.com/forensics/advf

  Read More »
Back to top button