Phillip Bank

  • General

    Job: IT Auditor (Phillip Bank)

    ថ្មីៗនេះ ធនាគារ Phillip Bank ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយ (01) រូបដើម្បីបំពេញតួនាទីជា IT Auditor ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្នាក់រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្របសម្រួលគ្រប់ការងារទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាបច្ចេកទេស ការថែទាំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិផល និងប្រសិទ្ធិភាពរបស់ធនាគារ តាមរយៈការអនុវត្តយន្តការត្រឹមត្រូវ ព្រមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់នូវហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យា។ ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ What…

    Read More »
Back to top button