cyber weapon

  • General

    The Great Cannon – Another Cyber Weapon from China

    ប្រទេសចិនមានផលិតផលមួយទៀតដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹង។ ប្រទេសមួយនេះមាននូវ cyber weapon ដែលមានកំលាំងខ្លាំង និងមិនត្រូវបានស្គាល់ពីមុនមក ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការពង្រឹងនូវសមត្ថភាព cyber នោះ ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា “Great Cannon”។ INTERNET CENSORSHIP IN CHINA នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី Internet Censorship…

    Read More »
Back to top button