Core Network

  • General

    សញ្ញាណថ្មីនៃ 5G Core Network

    សញ្ញាណថ្មីនៃ 5G Core Network ការផ្តាច់ចេញពីគ្នាទាំងស្រុងរវាង Control Plane និង User Planeការចែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរួមមួយចេញជាបណ្តាញឡូសិកផ្សេងៗគ្នាសំរាប់គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា (Network Slicing)ស្ថាបត្យកម្មផ្អែកលើសេវាកម្ម (Service Based Architecture) 5G Core នឹងឋិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមូយដែលផ្អែកលើ cloud (cloud…

    Read More »
Back to top button