Khmer

 • Webinar: Learn Hacking with Capture The Flag (CTF)

  កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារ KCyberOp ដោយមានការគាំទ្រពី Kirirom Institute of Technology, Secudemy និង ISAC-Cambodia បានរៀបចំ Cybersecurity webinar ក្រោមប្រធានបទ “Learn Hacking…

  Read More »
 • Video: ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ទអនឡាញ (Online Safety for Children)

  ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារតាមប្រព័ន្ទអនឡាញ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

  Read More »
 • Webinar: How to identify and Manage Cybersecurity Risk

  Webinar on Cyber Security Topic: HOW TO IDENTIFY AND MANAGE SECURITY RISK Speaker Mr.Set Samnang

  Read More »
 • Video: Passcodes to Protect Your Phone

  Do you use passcodes on your smartphone to protect your device and your data? Watch the video below to find…

  Read More »
 • Video: Safe Money Transfers

  Spending money online is very convenient but it can also be problematic. Do you think your payments are protected? Watch…

  Read More »
 • Video: Stay Safe Pay Safe

  Do you transfer money or shop online? Are you making safe payments? Beware! Watch the video below to find out…

  Read More »
 • Video: Think before you click

  The internet is full of clickable links and things to download. Not everything is safe, though! You must stay alert.…

  Read More »
 • Introduction to Cybersecurity and Cyber Career

  Webinar: Introduction to Cyber Security

  Topic: INTRODUCTION TO CYBERSECURITY AND CYBERSECURITY CAREER PATH

  Read More »
 • Video: Two Factor Authentication

  Did you know that Facebook’s Two-Factor Authentication feature helps make your account safer…like installing a double-lock! Watch the video below…

  Read More »
 • Video: វិធីសាស្ត្រដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង ​(Strong Password)

  Passwords are just like locks that secure your accounts. However, some passwords are strong and some are weak. How strong…

  Read More »
 • Video: តើការហេគគណនីអនឡាញកើតមានឡើងយ៉ាងដូ ម្តេច?

  Are you worried about hacking? Here’s the first video from the new Online Safety campaign. Watch this video to learn…

  Read More »
 • គន្លឹះទាំង៦ សម្រាប់កុមារ ក្នុងការប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត | 6 Online Safety Tips for Children

  តើកុមារគួរស្វែងយល់ពីគន្លឹះអី្វខ្លះ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត? តោះ! ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា! សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications…

  Read More »
 • វីដេអូ: ការថែរក្សាកូននាសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Tips)

  ការថែរក្សាកូននាសម័យឌីជីថលនេះពិតជាមានភាពខុសគ្នាជាច្រើនពីបរិបទមុនៗ។ ឪពុកម្ដាយ និងអាណាព្យាបាលគួរយល់ដឹងពីគន្លឹះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ដើម្បីឱ្យកូនៗអាចប្រើប្រាស់ដោយមានប្រយោជន៍ និងជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។ តោះ! ស្ដាប់គន្លឹះចិញ្ចឹមកូនក្នុងសម័យឌីជីថលរបស់លោកស្រី ហ្វាត ស៊ីអែម ដែលជាជ័យលាភី វិស្វករស្រ្តីឆ្នើមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០១៨។ សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង…

  Read More »
 • វីដេអូអប់រំយុគ្គសម័យឌីជីថល៖​ កូនគេ កូនខ្ញុំ

  អ្នកដឹងទេ រឿងនេះអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក ដូចនេះសូមស្វែងយល់ពីការការពារមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់លើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដោយតាមដានទំព័រ គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia…

  Read More »
 • តើបង្កើតក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) គួរមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់?

  ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើង​ៗចាប់ផ្តើម​យកចិត្តទុកដាក់​បណ្តាក់ទុន និង​បង្កើនការចំណាយលើ​ការធ្វើទីផ្សារ​នៅ​តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនានាដោយសារតែពួកគាត់​ចាប់ផ្តើម​យល់ពីតម្លៃ និង​ប្រសិទ្ធភាព​របស់វា។ ទំនោរ​មួយ​នេះ គឺកើតឡើង​ដោយសារតែអតិថិជន និង​អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ បានចំណាយពេលកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយ​នឹង​ច្រកឌីជីថល​នានាដូចជា​បណ្តាញសង្គម Facebook Instagram Youtube និងគេហទំព័រព័ត៌មាន ហើយ​កាន់តែតិចទៅៗជាមួយ​នឹង​ច្រកផ្សព្វផ្សាយ​ជំនាន់មុន​ដូចជា​ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ទស្សនាវដ្តី ឬកាសែតជាដើម។ទំនោរមួយនេះ នឹងកាន់តែវិវឌ្ឍន៍​ទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស មិនមានល្បឿនថមថយឡើយ ហើយ​ច្រកឌីជីថល​ជាច្រើនថ្មីៗទៀត​នឹង​លេចចេញជាបន្តបន្ទាប់ ដែលតម្រូវឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាស​សម័យថ្មីនេះត្រូវតែតាមដាន…

  Read More »
Back to top button