Home / Event / Event-2015

Event-2015

Cambodia Cyber Challenge 2015

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមកិច្ចសហការណ៍រវាងក្រុមការងារវេបសាយ SecuDemy.com និងក្រុមការងារ AlterLabs.com មានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia Cyber Challenge 2015 ដែលមានបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតសរុបទាំងអស់ចំនួន ២៧រូប។ បេក្ខជនដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតមានមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា។ មុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្តើម បេក្ខជនទាំងអស់បានទទួលនូវបណ្តុះបណ្តាលបឋមស្តីពីនីតិវិធីនៃការធ្វើ PenTest និងកម្មវិធីតូចៗមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន និយមប្រើប្រាស់នៅជុំវិញសាកលលោក។ បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៦ក្រុម ដែលក្នុង ១ក្រុមមាន ៣រូប ហើយត្រូវដោះស្រាយវិញ្ញាសារធំៗចំនួន ៣វគ្គ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រកួត៖

Read More »

Cambodia Cyber Challenge 2015

ការប្រកួតប្រជែង Cambodia Cyber Challenge 2015 Cambodia Cyber Challenge គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនឹងផ្តល់នូវមជ្ឈដ្ឋានមួយទៅដល់អ្នកមានជំនាញខាងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន ជាមួយនឹងឧិកាសដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពជំនាញ ដោយធ្វើការជ្រៀតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានរៀបចំជាមុនដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលដំណើរការជាក់ស្តែង។ ក្រុមការងារដែល មានសមាជិកប្រមាណជា ៣ នឹងត្រូវផ្តល់ពេលវេលាចំនួន ៣ ទៅ ៤ម៉ោង ដើម្បីធ្វើការសម្រេចបានគោលដៅ ដែលចាប់ផ្តើមពីភាពងាយស្រួល រហូតដល់លំបាកស្មុគស្មាញ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រកួត ក្រុមណាដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេ នឹងត្រូវធ្វើការប្រកាសនូវជ័យជំនៈ។ ថ្ងៃប្រកួតចុងក្រោយ: ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមប្រកួត ១. ជាជនជាតិកម្ពុជា ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំ រហូតដល់ ៣៥ឆ្នាំ ២. យល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខព័ត៌មាន ៣. យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនានា ដូចជា Windows, Linux, … ៤. ដឹងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបណ្តាញ ៥. យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធដាតាបេស (MSSQL, MySQL) ៦. …

Read More »

The Winner of Cambodia Cyber SEA Game 2015

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងផ្នែកសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ២០១៥ អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន សហការណ៍ជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ​បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា គឺ Cambodia Cyber SEA Game 2015 នាថ្ងៃីទ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ ការប្រកួតនេះត្រូវបានចូលរួមដោយនិស្សិត និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន ១៥រូប ហើយដែលត្រូវបានបែងចែកចេញជា ០៥ក្រុម។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសមាសភាពនៃក្រុមនិមួយៗ ក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរួចមក ក្រុមទី ៣ គឺទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេ (១១១០) ហើយគឺជាក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីទៅប្រកួតបន្តជាលក្ខណៈតំបន់ (អាស៊ាន) នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នាខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ។ តើសមត្ថភាពរបស់យុវជនកម្ពុជាអាចឈរជើងបាននៅទីតាំង ទីប៉ុន្មាន នៅពេលប្រកួតក្នុងតំបន់នោះ? បណ្តុំរូបភាពសកម្មភាព

Read More »

Defense Saturday 8 – Training Edition

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី ៨ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ០២:០០ ដល់ម៉ោង ០៤:៣០ នាទីរសៀល នៅ Development Innovation មានប្រារព្ធកម្មវិធី Defense Saturday លើកទី ៨ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ ប្រមាណជា ៣០នាក់។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយ ក្រុមការងារនៃវិបសាយ SecuDemy.com និងមានកិច្ចសហការណ៍ជាមួយនឹង Development Innovation។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ …

Read More »

Defense Saturday 7

Defense Saturday 7

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី ៧ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ០២:០០ ដល់ម៉ោង ០៤:៣០ នាទីរសៀល នៅ Development Innovation មានប្រារព្ធកម្មវិធី Defense Saturday លើកទី ៧ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ ប្រមាណជា ៣០នាក់។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយ ក្រុមការងារនៃវិបសាយ SecuDemy.com និងមានកិច្ចសហការណ៍ជាមួយនឹង Development Innovation។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន …

Read More »

Urgent Need Candidates for up-coming CIO/CSO Awards 2015 – 17 SEP 2015 – Hanoi

ការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ ASEAN CIO | CSO ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ​(Chief Information Officer and Chief Security Officer) ការប្រកួតពានរង្វាន់លើកទី 11th ASEAN CIO|CSO Awards 2015 (Chief Information Officer and Chief Security Officer) –គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ International Data Group (IDG) និង សហការណ៍ដោយ Vietnam Government Information Security Commission, Ministry of National Defense, Ministry of Information and Communications (MIC), Ministry of …

Read More »

Defense Saturday is back with its 6th edition

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី៦ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ០២:០០ ដល់ម៉ោង ០៤:៣០ នាទីរសៀល នៅ Development Innovation មានប្រារព្ធកម្មវិធី Defense Saturday លើកទី ៦ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់និស្សិត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ ប្រមាណជា ៣០នាក់។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស …

Read More »

Defense Saturday 5

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី៥ ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី៥ ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយជោគជ័យ នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល នៅ Development Innovation (Cambodia) ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សិស្ស-និស្សិតប្រមាណជា ៣០នាក់។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០២រូប …

Read More »

Defense Saturday 4

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី៤ ព្រឹត្តិការណ៍ 4th Defense Saturday ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយជោគជ័យ នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ២:៣០ នាទីរសៀល នៅ Development Innovation (Cambodia) ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់សិស្ស-និស្សិតប្រមាណជា ៣០នាក់។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០២រូប …

Read More »

Defense Saturday 3

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី៣ ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday 3 ត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើងដោយជោគជ័យនារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅ Development Innovation (Cambodia) ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកមានចំណេះដឹងខាងព័ត៌មានវិទ្យា សរុបទាំងអស់ប្រមាណជា ៥០នាក់។ តើអ្វីជា Defense Saturday? Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០៣រូប បានលើកយកប្រធានបទបីមកបកស្រាយ៖ ១. “WebServer Security” …

Read More »