Home / Event / Event-2014

Event-2014

Defense Saturday 2

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី២ ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday ២ ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយជោគជ័យ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៤.៣០នាទីល្ងាច នៅ Development Innovation ដែលមានអ្នកចូលរួមទាំងអស់ប្រមាណជា ៣០នាក់ មកពីបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០២រូប បានលើកយកប្រធានបទពីរមកបកស្រាយ៖ ១. …

Read More »

Fraud Awareness and Prevention Seminar by ANZ Royal

សិក្ខាសាលាស្តីពីការយល់ដឹងទៅលើការលួចបន្លំ និងការទប់ស្កាត់ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ស្ថានិកវិបសាយយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន (www.secudemy.com) បានអញ្ជើញចូលរួម ផ្តល់បទបង្ហាញមួយស្តីពី “E-mail Security – Protecting Your Brand” នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ANZ Royal’s Fraud Awareness and Prevention Seminar” នាសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី (Himawari) ភ្នំពេញ។ សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយធនាគារ ANZ Royal (Cambodia) ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា ១០០នាក់ មកពីវិស័យឯកជនដែលជា ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារ ANZ Royal ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងរបស់អតិថិជនទាំងនោះ។ ស្វែងយល់ពីការបង្កើតពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង សកម្មភាពក្នុងពេលធ្វើសិក្ខាសាលា ស្វែងយល់អំពី Phising Attack

Read More »

Defense Saturday 1

ព្រឹត្តិការណ៍ Defense Saturday លើកទី១ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ គឺ Defense Saturday 1 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៥.០០នាទីល្ងាច។ Defense Saturday គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន នៃការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខព័ត៌មាន ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើ លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអ្នកវាយប្រហារអាចប្រើប្រាស់ ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាន នៅក្នុងអង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ដោយការយល់ដឹងឲ្យ កាន់តែច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនៃការវាយប្រហារ អ្នកនឹងអាចការពារវាមិនឲ្យកើតមានឡើង។ តើអ្នកណាខ្លះដែលអាចចូលរួមបាន ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបម្រើការងារ ជាអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ អ្នកអភវិឌ្ឍន៍ឬគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សិស្សនិសិ្សតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងអ្នកសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទាំងអស់។ វាគ្មិនកិត្តិយស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ​ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០២រូប នឹងលើកយកប្រធានបទពីរមកបកស្រាយ៖ ១. “Threats & Vulnerabilities” ដោយ លោក អ៊ូ …

Read More »

Mobile Monday – Mobile Security

ព្រឹត្តិការណ៍ ​Mobile Monday និយាយអំពី Mobile Security ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ១៧:៣០នាទី ព្រឹត្តិការណ៍ Mobile Monday ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ ​Development Innovation (DI) ក្រោមប្រធានបទ “Mobile Security” ដែលត្រូវបានចូលរួមដោយវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន ០៤រូប ដូចខាងក្រោម៖ – លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ ស្ថាបនិកគេហទំព័រ SecuDemy.com – លោក លី វណ្ឌី អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុន Eclipsesolution.asia – លោក សុខ េយ៉ង ស្ថាបិកក្រុមហ៊ុន NetPro Cambodia – លោក ជាតិ សុវិជ្ជា ស្ថាបិក Mechder Online …

Read More »

TOPIC – Knowledge to fight against IT Security

អ្នកចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញ

ប្រធានបទ៖ ចំណេះដឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបនឹងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ស្ថាបនិកវិបសាយ SecuDemy.com និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៅសាលកវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ នឹងធ្វើបទបង្ហាញក្រោមប្រធានបទ “ចំណេះដឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងតបនឹងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន”។ ក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យនៅ BarCamp Mini 2014 រួចមក លោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ នឹងបន្តយកប្រធានបទនេះទៅផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីម្តងទៀត សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចូលរួមកាលពីលើកមុន។ បរិបទនៃបទបង្ហាញ នៅក្នុងបទបង្ហាញនេះ លោកនឹងលើកយកទស្សនាទានអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ IT ទូទៅដែលកើតមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។ ហេតុអ្វីបានជាក្នុងនាមជាអភិបាលគ្រប់គ្រង IT ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់? ហើយបុគ្គលិកម្នាក់ៗនៅក្នុងអង្គភាពត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បញ្ហា អវិជ្ជមានក្នុងវិស័យ IT? ក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទទួលរងគ្រោះ? តើអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមស្តាប់? នាយកក្រុមហ៊ុន អភិបាលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន-អង្គការ-ធនាគារ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញ អ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាសីុនមេ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន SME អ្នកដែលបម្រុងបើកអាជីវកម្មផ្សេងៗ និងនិស្សិតកំពុងសិក្សាផ្នែក IT។ ទីតាំងនិងពេលវេលា ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកញ្ញា …

Read More »

MiniBarCamp Internet Security 2014

MiniBarCamp លើកទី២ ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយជោគជ័យ នាល្ងាចថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នៅឯ Development Innovations ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា ៩០ រូប។ ប្រធានបទចំនួនពីរត្រូវបានលើកយកមកធ្វើបទបង្ហាញគឺ៖ – ប្រធានបទ “ចំណេះដឹងគឺជាកូនសោរសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យា” ដោយលោក អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ – ប្រធានបទ “ឯកជនភាពលើប្រព័ន្ធអិុនធឺណែត” ដោយលោក លី វ៉ាន់ឌី ព័ត៌មានអំពី MiniBarCamp 2013 ខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពនៃអ្នករៀបចំកម្មវិធី និងវាគ្មិន ខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពនៃអ្នកចូលរួមកម្មវិធី ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពថតមុនពេលបញ្ចប់កម្មវិធី វិដេអូដែលដកស្រង់ពីសិក្ខាសាលា MiniBarCamp

Read More »

Cambodia CyberSecurity 2014

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនកម្ពុជា-ឥណ្ឌា (CIEDC) បានបើកសិក្ខាសាលាយល់ដឹងមួយ មានឈ្មោះថា “Cambodia CyberSecurity 2014” ដោយផ្តោតទៅលើការបញ្ជ្រាបចំេណះដឹងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន។ ខាងលើនេះគឺជារូបភាពដែលបានផ្តិតយកនៅក្នុងអង្គពិធី ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឯកសាររបស់ វាគ្មិនទាំងឡាយ។ – Mr. GNIM Bunny, “How to chose web design & hosting provider” https://www.dropbox.com/s/4xvxx2efzzf6s35/Bunny_Chosing-web-design_and_hosting.pdf – Mr. OU Phannarith, “The Rise of Local Hackers” https://www.dropbox.com/s/nd5qjc5yes9l72w/Phannarith_TheRiseOfLocalHacker.pdf – Mr. LY Vandy, “How to audit web application security” https://www.dropbox.com/s/vhx6bf3on45c9c2/Vandy_web-sec-audit.pdf – …

Read More »